اسفند ۱۸، ۱۳۸۸

آمار امروزمان هم رد شد
در زندگی
عددی نیستیم

هیچ نظری موجود نیست: