مهر ۱۷، ۱۳۸۵

...

نمي رنجد ديگر حوصله من از اين بي زماني
تو هم بي حوصله اي، بمير
وقتي زماني نيست
من مرده ام

۱ نظر:

ناشناس گفت...

نمی رنجم اگر باور نداری عشق پاکم را
که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری


به ما نسل قدیمی هم سری بزن. هنوز باور داریم که یک سرخپوست خوب، یک سرخپوست...

zakhmeh2004.blogfa.com