بهمن ۲۶، ۱۳۸۳سرد
چسبيده به صورتم
ذهنم خالي است
ج د ا مي شوم
آغاز مي شود
لذت

هیچ نظری موجود نیست: