اسفند ۰۸، ۱۳۸۸

بازجو

سرم بالاست
بی آنکه نیاز باشد
زردی صورتم
به سیلی دست های بزرگت
سرخ شود

هیچ نظری موجود نیست: